Sandviks kyrka

Kyrkor

Gislaveds kommun finns det 19 kyrkor inom Svenska kyrkan. Den äldsta finns i Våthult. Den omnämns första gången skriftligt 1350 men en så kallad dendrokronologisk datering utfördes 2005 och visar att kyrkan byggdes efter 1192 men före 1255. Dopfunten i kyrkan är också daterad till tidigt 1200-tal. Dendrokronologi bygger på att årsringar kan räknas i trävirke och detta jämförs med andra prover och kan ge relativt exakt tid för när timret höggs ner.

Dagens kyrkor i området Länk till annan webbplats., vare sig de är av sten eller byggda i trä, har ofta föregåtts av två eller tre äldre träkyrkor. I de tidiga småländska lagarna stadgades att kyrkorna skulle byggas i trä. Våthults kyrka sticker därmed ut lite som en mycket gammal stenkyrka.

I Burseryd finns Sveriges näst äldsta kyrkklocka. På klockan står det i runskrift:"Året efter herrens födelse 1238 blev denna klocka gjord. Bero skrev skriften". Bero tros vara en av de första prästerna i trakten.

I Gislaveds kommun, liksom i hela Jönköpings län, finns också många frikyrkliga församlingar med många olika byggnader och kapell, här finns också församlingar som har vuxit fram med våra nya svenskar.
Bilden på sidan visar Sandviks kyrka.

Sidan uppdaterades senast: