Sandviks kyrka

En udde i Fegen har tjänat som kyrkplats sedan tidig medeltid. Nuvarande kyrka i Sandvik är från 1890-talet.

Sandvik

Miljön kring Sandviks kyrka och säteri är Riksintresse för kulturmiljövården. Området kring sjön Fegen är också naturreservat.

Motiveringen till Riksintresset Länk till annan webbplats. lyder:
"Odlingslandskap i skogrik gränsbygd med bebyggelse av 1800-talskaraktär kring Sandviks kyrkplats, belägen i område som genomkorsas av den forna riksvägen utmed riksgränsen mot Danmark".

Sandviks kyrka från sekelskiftet 1900 är belägen på den medeltida träkyrkans plats på en udde i sjön Fegen. Här finns också en sockenstuga från 1800-talets mitt. Öster om kyrkan ligger Sandviks säteri med huvudbyggnad av trä från 1870-talet. Här finns också åkermark med odlingsrösen som bevarats genom att marken använts som betesmark. Till området här även arrendegården Klockebo med tillhörande kvarn.

Sidan uppdaterades senast: