Lanskapsöversikt

Tuskebo promenadstig

En 5,5 kilometer lång promenadstig som sträcker sig genom två socknar i ett varierat landskap med intressanta och vackra miljöer.
Vägen mellan Tuskebo och Pålsbo har gamla anor som kyrkväg mellan Våthult och Villstad. Här finns ett levande kulturlandskap med betesmarker och åkrar som fortfarande brukas.

Att människor sedan långt tillbaka vistats i trakten visas inte bara av järnåldersgravar nära Nissastigen, utan också av fynden av en stenyxa (RAÄ 344, Villstad sn) och en stockbåt (RAÄ 338, Villstad sn), dessa två fynd gjordes vid Tuskebo gård. Under promenaden passeras flera platser där människor tidigare bott och verkat, till exempel en ryggåsstuga och en ovanligt välbevarad pottaskeugn. Promenadstigen följer befintliga stigar och vägar, följ de vita markeringarna.

Tänk på att visa hänsyn när du vistas i skog och mark. Ta gärna med dig hunden i naturen men tänk på att hålla den under uppsikt för att skydda de vilda djuren. Särskilt viktigt är det under tiden 1 mars till 20 augusti då djuren får ungar.

Observera att stigen tyvärr inte är lämplig för barnvagnar och rörelsehjälpmedel.

Tuskebo karta

Sidan uppdaterades senast: