Emanuel, beskuren.

Emanuel Johansson. Originalbild från Villstads hembygdsförening

Fållen

På torpet Fållen bodde Brita Månsdotter (f 1802, d 1887) och Emanuel Johansson (f 1814, d 1890). Rester av torpets inägorsyns fortfarande tydligt. Med inägor menar man trädgårdsland, kålgårdar, åkrar och ängsmarker som i det äldre bondesamhället inhägnades för att hålla vilda djur och betande tamboskap borta.

Brita föddes under fattiga förhållanden på Fållen som fanns under gården Gräfthult i Våthults socken. Redan som tioåring tog hon tjänst på olika gårdar för att hjälpa till med familjens överlevnad. Som barn lärde hon sig att läsa och skriva helt själv. I området spreds ryktet om hennes kunskaper och hon fick under sina lediga stunder öva läsning och skrivning med husböndernas barn.
I början av 1826 startade hon en undervisningsverksamhet i sitt föräldrahem på uppmaning av prosten Nordin i Villstad. Samma år kom 12-årige tiggarpojken Emanuel och han blev snart hennes medhjälpare. Till en början var verksamheten inte så stor men allt eftersom ökade antalet elever och det krävdes en större lokal. 1834 erbjöds hon att ta över det nyanlagda torpet vid Horsamo som hon döpte till Fållen, då hon redan var känd under namnet ”Brita på Fållen”. Två år efter flytten gifte sig Brita och Emanuel.

Ryktet om den goda skolverksamheten spred sig och det kom barn från andra socknar. Barnen utifrån inackorderades hemma hos Brita och Emanuel eller på närliggande gårdar och torp. Sammanlagt undervisades 1 500 elever hos dem.

1845 blev Emanuel vald till folkskollärare för Villstads första skola vars verksamhet startade 1847. Han var verksam där 1847-1880.

Brita och Emanuels son Martin Johansson (f 1837, d 1908) kom att bli teologie och filosofie doktor och var verksam som universitetslärare samt var professor i både pastoralteologi, dogmatik och moralteologi i Uppsala. Han gifte sig 1870 med friherrinnan Vendela Magdalena Rappe (f 1836, d 1899). År 1888 blev han utnämnd till biskop över Härnösands stift.

Sidan uppdaterades senast: