Peter Mårtensson, beskuren. Bild från Villstads hembygdsförening

Peter Mårtensson, beskuren. Bild från Villstads hembygdsförening

Horsamo

Gården Horsamo är en mindre herrgård med en statarlänga och ett magasin. Den omtalas första gången 1538 som Horssemaw. Namnets förled syftar på ”hors” med betydelsen ”häst, sto” och med efterleden ”mo” i betydelsen ”sandig mark”. Mellan gården Horsamo och torpet Fållen kantas vägen av ett par alléer med almar och björkar. Gamla alléer är vackra inslag i kulturlandskapet. är ett biologiskt kulturarv och betydelsefulla för bland annat många lavar, mossor och insekter som lever på och i träden.

Riksdagsmannen Peter Mårtensson (f 1802, d 1854) i Horsamo, representerade Västbo härad vid flera riksdagar. Han var en av kritikerna till 1840-41 års riksdags proposition om allmän folkskola. Han var även en av de delaktiga i bland annat införandet av enhetsportot och frimärket, postkontorets flytt till Gislaved 1851, inrättandet av kuranstalten Villstads hälsobrunn, uppförandet av Åsa såg och tegelbruket i Broddebo samt ägare till färgeriet vid Kappeled.
Peter Mårtensson var farfarsfar till Thure Mårtenson, Gislaved celluloidfabriks grundare och disponent, som lät resa en minnessten över Peter Mårtensson i Kyrkparken i Gislaved.

Ca 300 meter österut från Horsamo, nära Nissastigen ligger en treudd, en domarring och en rund stensättning (ca Kr. f. – 600 e. Kr). Dessa fornlämningar vittnar om människors nyttjande av marken sedan lång tid tillbaka.

Sidan uppdaterades senast: