Gyllenfors glasbruk

Gyllenfors glasbruk. Till vänster syns två av de så kallade glasbrukshusen som vardera innehöll fyra bostadslägenheter. Foto: Gislaveds hembygdsförening

Pottaskeugn

På vägen mellan Horsamo och Tuskebo ligger en ovanligt välbevarad pottaskeugn (RAÄ 335, Villstad sn). Pottaska (kaliumkarbonat) användes förr bland annat för att tillverka glas och tvål. Vid framställning av pottaska användes aska från lövträd, därefter förädlades askan till pottaska i lerpottor i ugnen, där av namnet. Det kunde krävas tre kubikmeter virke för att få fram ett kilo pottaska.

Innan skogsindustrin började växa fram i mitten av 1850-talet användes skogens resurser för hushållens behov. Skogsmarken användes till slåtter och bete för tamdjuren och träden blev till ved, gärdesgårdar, byggnadsvirke, slöjdmaterial, träkol, tjära och pottaska. De olika användningsområdena skapade en glesare skog med mer variation i trädslag och åldersfördelning bland träden jämfört med dagens skog.

Pottaskan användes bland annat vid Gyllenfors glasbruk i Gislaved, startat 1850 i Gyllenfors Järnbruks lokaler. Det var främst fönsterglas som tillverkades och det var av god kvalitet. 1896 köpte Gummifabriken glasbruket och arrenderade två år senareut det till Glasbruk AB. 1903 brann glasverkstaden ned och tillverkningen togs aldrig i drift igen.

Pottaskeugn

Sidan uppdaterades senast: