Fältverksamhet

I Gislaveds kommun finns fem personer som arbetar som fältsekreterare, eller fältare som de också kallas.

Fältare

Fältarna jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar i åldern 12-18 år. De finns på de ställen ungdomar vistas, som exempelvis skolor, fritidsgårdar, allmänna platser och även på internet. Tillsammans med personal från socialtjänst, skola, fritidsverksamheter och områdespolis finns de till för kommunens alla ungdomar. De finns oftast anträffbara på dagtid, men jobbar även kvällar och helger.

För ungdomar

De finns för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, de lyssnar på det du vill prata om. Om du har frågor som de inte kan besvara hjälper de dig med vart du kan vända dig.

Fältarna har tystnadsplikt, så de kommer inte berätta för någon utomstående om det som du väljer att dela med dig av. Men de har också anmälningsplikt, det innebär att de måste anmäla till socialtjänsten om de känner oro över ett barns/ungdoms situation.

Som förälder

Kan du också vända dig till dem med dina tankar och funderingar om att vara tonårsförälder.

Kontakt

Du når fältarna på: 070 298 13 56 eller faltverksamheten@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: