Andra stöd och bidrag till kultur

Här nedan kan du som är intresserad av att söka projektmedel till kulturprojekt läsa om andra som kan erbjuda stöd. I högerspalten finner du länkar till organisationerna.

  • Region Jönköpings län lämnar bidrag till kulturprojekt. Syftet med bidraget är att bredda och förnya kulturlivet samt att öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela länet.​
  • Kulturrådet har egna stödformer men ger även information om EU:s kulturprogram
  • Sveriges Kommuner och landsting kan främja vänortssamarbete av olika slag, tex utbyte av kultur och allt för att främja europeisk identitet
  • Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (tidigareUngdomsstyrelsen) har medel för ungdomsprojekt, samt ur EU-program.
  • Tillväxtverket kan ge bidrag där kultur kopplas med entreprenörskap och innovation.

Ett antal andra stödformer finns också att hitta, se ytterligare några i spalten till höger.

Sidan uppdaterades senast: 2018-05-03