Kulturtinget

Sedan flera år hålls ett årligt regionalt kulturting i Jönköping.
Vi lyfter nu frågorna på lokal nivå och samlar alla goda krafter för att utveckla kulturlivet i Gislaveds kommun. 
Kulturtinget kommer att återkomma varje år. Alla kan delta!

Utveckling av kulturlivet i kommunen

Torsdag 24 november hölls ett första lokalt kulturting på restaurang Matkulturen i Glashuset Gislaved. Föreningar, institutioner, företag och privatpersoner som på något sätt arbetar med eller är intresserade av kultur var inbjudna till ett tillfälle att fånga upp idéer och förslag. Värnamos kulturchef Lars Alkner ledde samtalet kring vad som görs idag och hur vi ser på framtiden.

Kvällens  moderator, Lars Alkner, Kulturchef Värnamo kommun

Kvällens moderator, Lars Alkner, Kulturchef Värnamo kommun

Frågorna som samtalet kretsade kring var:

  1. Hur kan och du eller din förening bidra till utvecklingen av kulturlivet i Gislaveds kommun?
  2. Vilken roll tycker du att kommunen ska ha i kulturlivet?
  3. Vilket stöd behöver ni som förening eller enskild kulturutövare från kommunen?

Vad händer sedan?

Idéerna som framkom har sammanställts tillsammans med kommentarer om hur vi går vidare med dem. Resultatet redovisas i den fil du kan ladda ner från högerspalten på den här sidan, samt till alla som deltog på kulturtinget via upprättad maillista. En genomgång kommer också att ske vid kulturtinget 2017.

De insamlade synpunkterna blir också ett av underlagen i arbetet med att fram en ny Kulturstrategi för Gislaveds kommun.

Kulturnämndens ordförande Ylva Samuelsson (S) och Peter Bruhn (MP), var två politiker som deltog i kulturtinget 2016.

Kulturnämndens ordförande Ylva Samuelsson (S) och Peter Bruhn (MP), var två politiker som deltog i kulturtinget 2016.

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-12