Allmän förskola (3-5 år)

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och placering erbjuds 15 timmar per vecka fördelat måndag till torsdag, klockan 08.30-12.15, under perioden 1 september till den 31 maj. Verksamheten är avgiftsfri.

Läsårstider för allmän förskola (3-5 år)

Läsåret 2020/2021

Höstterminen: 1 september - 18 december 2020
Vårterminen: 7 januari - 30 maj 2021
Ledig dag: 14 maj 2021
Utvecklingsdagar: 3 dagar/läsår

Läsåret 2021/2022

Höstterminen: 1 september - 21 december 2021
Vårterminen: 10 januari - 31 maj 2022
Ledig dag: 27 maj 2022
Utvecklingsdagar: 3 dagar/läsår

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-16