Allmän förskola (3-5 år)

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och placering erbjuds 15 timmar per vecka fördelat måndag till torsdag, klockan 08.30-12.15. Allmän förskola erbjuds under perioden 1 september till och med den 31 maj. Verksamheten är avgiftsfri.

Läsårstider för allmän förskola (3-5 år)

Läsåret 2021/2022

Höstterminen: 1 september - 21 december 2021
Vårterminen: 10 januari - 31 maj 2022
Ledig dag: 27 maj 2022
Utvecklingsdagar: 3 dagar/läsår

Läsåret 2022/2023

Höstterminen: 1 september - 21 december 2022
Vårterminen: 9 januari - 31 maj 2023
Ledig dag: 19 maj 2023
Utvecklingsdagar: 3 dagar/läsår

Sidan uppdaterades senast: