Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

För barn som är placerade på förskola och fritidshem tas en preliminär månadsavgift ut 12 månader per år. Avgiften grundas på hushållets gemensamma årsinkomt före skatt delat med 12.

Från och med 1 januari 2020 är högsta avgiften i förskolan 3 % av inkomsten (inkomsttak 49 280 kronor), dock högst 1 478 kronor per månad. Högsta avgift i fritidshem är 2 % av inkomsten, dock högst 986 kronor per månad.

Den avgift hushållet betalar till Gislaveds kommun är preliminär. Den slutliga avgiften bestäms i efterhand genom en så kallad retroaktiv avgiftskontroll, när taxeringen är klar för det kalenderår då hushållet betalade den preliminära avgiften. Det innebär att hushåll kan tilläggsdebiteras om den lämnade inkomstuppgiften varit lägre än den som fastställs vid den slutliga taxeringen och att återbetalning ska ske till hushåll som haft en lägre taxerad inkomst. 
Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll.

Information om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), fritidshem och omsorg kvällar, nätter och helger, hittar du i kommunens regler.

Räkna ut din preliminära avgift här.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-30