Avgifter och regler, förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

För barn som är placerade på förskola och fritidshem tas en preliminär månadsavgift ut 12 månader per år. Avgiften grundas på hushållets gemensamma årsinkomt före skatt delat med 12.

Från och med 1 januari 2019 är högsta avgiften i förskolan 3 % av inkomsten (inkomsttak 47 490 kronor), dock högst 1 425 kronor per månad. Högsta avgift i fritidshem är 2 % av inkomsten, dock högst 950 kronor per månad.

Från hösten 2017 erbjuds öppen fritidsverksamhet för eleverna på Gullviveskolan i Gislaved. Avgiften är 500 kronor per termin.

Den avgift hushållet betalar till Gislaveds kommun är preliminär. Den slutliga avgiften bestäms i efterhand när taxeringen är klar för det kalenderår då hushållet betalade den preliminära avgiften. Det innebär att hushåll kan tilläggsdebiteras om den lämnade inkomstuppgiften varit lägre än den som fastställs vid den slutliga taxeringen och att återbetalning ska ske till hushåll som haft en lägre taxerad inkomst. Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll.

Information om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), fritidshem och omsorg kvällar, nätter och helger hittar du i tillämpningsreglerna.

Räkna ut din preliminära avgift.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2019-01-01