Törås förskola

Törås förskola består av småbarnsavdelningarna Kotten och Barret, syskonavdelningarna Lövet och Fröet och 5-årsavdelningen Kvisten. Totalt finns det cirka 85 platser på Törås förskola.

På Törås förskola ger vi barnet möjlighet att utvecklas i en trygg förskolemiljö med fantastiska omgivningar. Förskolorna arbetar utifrån läroplanen för förskolan. För att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande använder vi oss av ett temainriktat arbetssätt. Vi strävar efter att utforma miljön på avdelningarna så att den främjar barns inflytande och intresse. Vår målsättning är att ständigt utveckla verksamheten för att barnen ska känna glädje, trygghet och nyfikenhet.

I alla Törås verksamheter arbetar vi med stort fokus på språkutveckling, då detta är grunden för att lyckas i alla ämnen.

Vi lägger också mycket fokus på den sociala utvecklingen. Alla verksamheter arbetar för att barnen ska utveckla sin förmåga att umgås i lek och aktiviteter med andra.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Gunilla Orre Imgård

Ring Törås förskola, avdelning Barret: 0371-827 45
Ring Törås förskola, avdelning Fröet: 0371-826 69
Ring Törås förskola, avdelning Kotten: 0371-827 43
Ring Törås förskola, avdelning Kvisten: 0371-827 46Ring Törås förskola, avdelning Lövet: 0371-826 14

Besöksadress:
Snickaregatan 10, Anderstorp

Sidan uppdaterades senast: