Broaryds förskola

Välkommen till Broaryds förskola. Förskolan har tre avdelningar.

Broaryds förskola erbjuder sin verksamhet till barn i åldrarna 1-6 år. Två avdelningar finns i en del av skolbyggnaden och en avdelning finns i äldreboendet Lugnets lokaler. Vi har nära till naturen, bibliotek och gymnastiksal.

Vår strävan är att barn, personal och föräldrar är lika viktiga och vill vara med och bidra till en verksamhet som vill vara i utveckling. Vi lär tillsammans!

Den lustfyllda lärandeleken är grunden för vår verksamhet och vi vill skapa de förutsättningar och sammanhang som barnen behöver för sin utveckling.

Vi arbetar projektinriktat där vi vill att barnen får möta en mångfald. En mångfald av miljöer, material och aktiviteter som utmanar.

Här ser vi kreativa och kompetenta barn som vill vara delaktiga och ta ansvar.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Ann-Christin Liljedahl

Ring Broaryds förskola, avdelning Glädjen: 0371-827 24
Ring Broaryds förskola, avdelning Lyckan: 0371-818 39
Ring Broaryds förskola, avdelning Fröjden: 0371-48 51 29

Besöksadress:
Glädjen och Lyckan: Kyrkvägen 4, Broaryd
Fröjden: Kyrkvägen 6, Broaryd

Sidan uppdaterades senast: