Linnéans förskola

Välkommen till Linneans förskola!

Vi består av fyra avdelningar; Lingonet, Blåbäret, Hallonet och Smultronet. Våra ljusa lokaler är uppdelade i två hus. Vår gemensamma gård är stor och inbjuder till lek och rörelse. Skogen utnyttjas flitigt, både den som finns på gården och den som gränsar till förskolan.

Hos oss erbjuds barnen många ”olika språk” att uttrycka sig med.

För att utveckla det svenska språket arbetar vi med materialet Före Bornholmsmodellen. Tillsammans undersöker vi språkets olika delar genom rim, ramsor, sånger och sagor.

Barnen hos oss har många olika modersmål. De olika språken genomsyrar hela verksamheten och inspirerar barn och pedagoger till att lära sig nya ord på andra språk. Musik, dans, drama och skapande aktiviteter används av barn och pedagoger i lek och temaarbeten. Idag ingår modern teknik i förskolan. Vi har lärplattor som används av barn och pedagoger.

Stor vikt läggs vid barnens lek där många av barnens förmågor får utvecklas i samspel med kompisar och pedagoger. Till leken erbjuder vi varierade leksaker och olika material.

En del av verksamheten är våra temaarbeten som sträcker sig över en längre period. Inspiration till temat kommer från barn och pedagogers intressen, frågor och funderingar. Innehållet varierar allt ifrån vattnets egenskaper och ödlor till sagor och experiment.

Välkomna att ha roligt och trivas tillsammans hos oss!

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Emma Gunnarsson

Ring Linnéans förskola, avdelning Blåbäret: 0371-813 97
Ring Linnéans förskola, avdelning Hallonet: 0371-815 54
Ring Linnéans förskola, avdelning Lingonet: 0371-815 81
Ring Linnéans förskola, avdelning Smultronet: 0371-815 55

Post- och besöksadress:
Gullvivegatan 1
332 32 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: