Rönnens förskola

Rönnens förskola är belägen i Gisleområdet i centrala Gislaved. I området finns bibliotek, sporthall, kultur och närhet till naturen.

Förskolan består av två avdelningar. Liten som är en 1-3 årsavdelning och Stor som är en 3-5 årsavdelning.

Eftersom vi är en liten enhet samarbetar vi mycket med varandra. Barnen är väl bekanta med all personal i huset och vi försöker anpassa verksamheten till varje individ och efter deras förutsättningar.

Förskolan präglas av en tillåtande miljö där barnen har inflytande över sin dag och kan växla mellan olika aktiviteter och mötesplatser där de kan utvecklas och utmanas i sin fantasi och kreativitet.

Vi strävar efter att verksamheten ska vara trygg och lärorik och att det ska finnas glädje och gemenskap i gruppen. På detta sätt vill vi ge barnen och föräldrar en bra kvalitet på verksamheten, där alla ska trivas och känna sig välkomna. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och ge dem stora möjligheter till lek och lärande.

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan och för en gemensam grundsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Sanna Olsson

Ring Rönnens förskola, avdelning Liten: 0371-826 90 
Ring Rönnens förskola, avdelning Stor: 0371-827 90

Besöksadress:
Gislegatan 25, Gislaved

Sidan uppdaterades senast: