Tallens förskola

Tallens förskola ligger på Henjaområdet i Gislaveds tätort med närhet till skog och natur. På förskolan finns fyra avdelningar: Lillskogen för barn i åldrarna 1-2 år, Mellanskogen för barn i åldrarna 2-4 år, Storskogen för barn i åldrarna 4-5 år, samt Nattljus som är öppen kvällar, nätter och helger för barn i åldrarna 1-12 år.
Läs mer om Nattljus.

Tallens förskola har en stor och spännande utegård som lockar till rörelse, lekar och naturupplevelser. Vi är en social förskola med gott samarbete över avdelningarna där alla vuxna känner alla barn.

Barnen får använda olika sätt att uttrycka sin kreativitet, bilder, sång, dans, musik, drama, teknik och skapande på olika sätt.

Vi har experimentgrupper där barnen turas om att under handledning få genomföra olika naturvetenskapliga experiment, de lär sig ställa hypoteser, lära av varandra och diskutera om vetenskapliga fenomen.

Läsning är något som är väldigt viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra läsmiljöer och lästekniker. Vi har även deltagit i skolverkets satsning på läsning, LÄSLYFTET. Vi har kapprumsbibliotek där föräldrarna kan låna hem böcker och bokbussen stannar hos oss var fjärde
vecka.

Leken är central och används medvetet för att främja barnens nyfikenhet och lust att lära. Barnen får nya upplevelser genom utflykter, studiebesök och förhållningssätt som berikar vardagen.

Traditioner är viktiga, både de vanliga som påsk och jul, men också våra egna som nobelfesten, vasaloppet, förskolans dag och sommarfesten.

Barnen serveras mat som förskolans egen kock tillagar.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Ann-Charlotte Spånberg

Avdelningar:
Lillskogen: 0371-810 95, 072-561 16 39
Mellanskogen: 0371-812 54
Storskogen: 0371-48 51 22
Nattljus: 0371-813 45, 070-106 21 01

Besöksadress:
Östra Ringgatan 2, Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-22