Rödluvans förskola

Rödluvans förskola riktar sig till 5-åringar i Hestra. Verksamheten är inrymd i missionskyrkans lokaler, och kan se olika ut från år till år.

Vi arbetar utefter läroplanen för förskolan och vi arbetar för en gemensam grundsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande.

Vi vill utforma miljön så att den främjar barns inflytande och intressen.

Vi tar tillvara på den friska luften och vår stimulerande natur genom att erbjuda verksamhet och aktiviteter utomhus under hela året.

På förskolan finns ett tillagningskök där all mat och bakning lagas från grunden. Cirka 35 % av inköpta råvaror/matvaror är ekologiska.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Gunilla Orre Imgård

Rödluvans förskola: 0370-38 70 24

Besöksadress:
Byvägen 5, Hestra

Sidan uppdaterades senast: 2019-07-01