Solkullens förskola

Solkullens förskola har två avdelningar; Ekorren och Kotten. Kotten är en småbarnsavdelning med plats för barn i åldrarna 1-3 år. På Ekorren, som är en syskongrupp, finns plats för barn i åldrarna 3-5 år.

Lokalerna är fräscha och ändamålsenliga. Gården är väl tilltagen och varierande, med gräsyta, skogsbacke och asfalt. Förutom lekredskap, gungor och stor sandlåda, finns även fruktträd, trädgårdsland och komposter.

Vi arbetar utefter läroplan för förskolan och vi arbetar för en gemensam grundsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande.

Vi vill utforma miljön på avdelningarna så att den främjar barns inflytande och intressen.

På förskolan finns även ett tillagningskök där all mat och bakning lagas från grunden. Cirka 42 % av inköpta råvaror/matvaror är ekologiska.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Gunilla Orre Imgård

Ring Solkullens förskola, avdelning Kotten 1-3 år: 0370-38 70 16
Ring Solkullens förskola, avdelning Ekorren 3-5 år: 0370-38 70 17

Besöksadress:
Skolgatan 15, Hestra

Sidan uppdaterades senast: