Nyckelpigans förskola

1968 byggdes Nyckelpigans förskola och är numera en av kommunens äldsta förskolor. Området runt förskolan bjuder på närhet till natur och lantbruk, men ändå gångavstånd till skolan där vi har tillgång till bibliotek och gymnastiksal.

Förskolan har två avdelningar: Blåsippan som är en småbarnsavdelning och Gulsippan som är en syskonavdelning.

På förskolan går det cirka 35 barn och vi är sammanlagt omkring nio personal/pedagoger som arbetar här. Öppning och stängning samordnas mellan avdelningarna.

På Nyckelpigans förskola arbetar vi med portfolio. Med portfolio som pedagogisk term avses i allmänhet en mapp med barnets arbeten.

Vårt syfte med portfolio är att:

  • Synliggöra/Tydliggöra - barnets läroprocesser, starka sidor och intressen.
  • Ansvariggöra - viktiga vuxna, aktörer för kvaliteten i lärande och läromiljö.
  • Medvetandegöra - barnet om sitt tänkande, lärande och möjligheter.

Vi arbetar mycket utifrån individen och det innebär bland annat att vår verksamhet är väldigt flexibel och spontan. Vi lyssnar på barnens behov och intresse och planerar vår verksamhet efter det. Därför har vi valt att ha kortare tema som inte är förutbestämda utan som väljs under terminen för att vara aktuella i barngruppen. Temat får hålla på så länge intresse finns. Vi arbetar oftast i smågrupper både spontant och planerat, för att lättare kunna fånga barnen.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Linda Wilhelmsson

Ring Nyckelpigans förskola, avdelning Blåsippan: 0371-235 71
Ring Nyckelpigans förskola, avdelning Gulsippan: 0371-235 72

Post- och besöksadress:
Transtigen 2
333 75 Reftele

Sidan uppdaterades senast: