Furugårdens förskola 1

Förskolan består av två avdelningar. Skattkammaren för barn 1-3 år och Speldosan för barn 3-6 år. Eftersom avdelningarna ligger i anslutning till varandra så samarbetar vi mycket. Barnen är väl bekanta med all personal i huset, och vi försöker anpassa verksamheten till varje individ och efter deras förutsättningar.

I huset finns ett tillagningskök som serverar vanlig husmanskost. Barnen har möjlighet att se hur maten tillagas samt känna doften av mat och nybakat! Barnen har också möjlighet att komma med önskemål och frågor om maten.

Vi tycker att samarbetet med hemmet är viktigt. Vi lägger vikt vid det dagliga samtalet vid lämning och hämtning. Vi vill att ni föräldrar och era barn ska känna sig trygga med oss och vår verksamhet, och att alla ska känna sig välkomna. Trygga barn ger glada barn!

Vårt uppdrag är att jobba efter förskolans läroplan. Med den som bas planerar vi vår verksamhet på ett pedagogiskt sätt. Vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga och ansvarstagande barn.

Våra lokaler är i en hemmiljö och ger möjlighet till lek i olika rum. Detta skapar lugn och inspiration till att leka i mindre grupp, tillfälle att leka ostört, samt minska ljudnivån.

Vi har nära till olika lekplatser och gångavstånd till fina skogsområden. Här finns tillgång till bäckar, klätterträd, skogsstigar och kojbygge. Med en skogsdunge in på knuten har vi möjlighet att leka i naturen alla dagar i veckan.

Vi vill främja barns språkutveckling och samarbetar med bland annat biblioteketet som erbjuder sagostunder med jämna mellanrum. De stora barnen får besöka biblioteket och få sagor berättade i biblioteks miljö, medan de mindre barnen får besök av "sago-tanten" på förskolan där hon berättar sagor anpassade efter barnens ålder och mognad.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Petra Sjöö

Ring Furugårdens förskola 1, avdelning Skattkammaren 1-3 år: 0371-817 51
Ring Furugårdens förskola 1, avdelning Speldosan 3-6 år: 0371-817 98

Post- och besöksadress:
Furugatan 16 A-B
333 32 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: