Mariagårdens förskola 1

Förskolan består av två avdelningar; Blåsippan för barn 1-3 år och Vitsippan för barn 3-6 år.

Vi är en centralt belägen förskola med en stor härlig gård och med närhet till Villstadskolan, biblioteket och närhet till kyrkbacken, vilken kan nyttjas som pulkabacke vintertid, samt flera skogsområden.

Vi strävar efter att verksamheten ska vara trygg och lärorik och att det ska finnas glädje och gemenskap i gruppen. På detta sätt vill vi ge barnen och föräldrar en bra kvalitet på verksamheten, där alla ska trivas och känna sig välkomna. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och ge dem stora möjligheter till lek och lärande.

Köket på Mariagårdens servicehus tillagar vår lunch. Vi följer kommunens riktlinjer och mål vad gäller ekologiska och kravmärkta varor så långt det är möjligt.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Marie Blomqvist

Ring Mariagårdens förskola 1, avdelning Blåsippan 1-3 år: 0371-818 49
Ring Mariagårdens förskola 1, avdelning Vitsippan 3-6 år: 0371-817 19

Post- och besöksadress:
Smedjegatan 6
333 30 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: