Mariagårdens förskola 2

Förskolan består av fyra avdelningar. Backsippan och Mosippan för barn 1-3 år, Gulsippan och Alpsippan för barn 3-6 år.

Vi är en centralt belägen förskola i Smålandsstenar med en fin utegård som används flitigt. Vi har nära till skogen, biblioteket och övriga samhället.

Vi har egen kock som lagar vår mat.

Förskolan präglas av en tillåtande miljö där barnen har inflytande över sin dag och kan växla mellan olika aktiviteter och mötesplatser där de kan utvecklas och utmanas i sin fantasi och kreativitet.

Vi värnar om och prioriterar nyttan med att vara ute dels på vår utegård och dels genom utflykter till skog och närområden.

Vi har ett uppskattat samarbete med Mariagårdens äldreboende.

Kom gärna och besök oss!

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Marie Blomqvist

Ring Mariagårdens förskola 2, avdelning Alpsippan 3-6 år: 0371-48 50 42
Ring Mariagårdens förskola 2, avdelning Backsippan 1-3 år: 0371-818 24
Ring Mariagårdens förskola 2, avdelning Gulsippan 3-6 år: 0371-818 09
Ring Mariagårdens förskola 2, avdelning Mosippan 1-3 år: 0371-829 53

Post- och besöksadress:
Långgatan 9 B
333 30 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: