Framgångsrikt lärande

Oavsett i vilken verksamhet du arbetar har du alltid nära till kollegor i kommunen. Vi har öppna dörrar och en "dela-kultur", där att du aldrig är ensam. Vi har en organisation med Lärspridare på varje förskola/skola. Lärspridarna är grunden i vår "dela-kultur".

Digital kompetens i framkant

I förskolan och grundskolan, inklusive förskoleklass och fritidshem, har all undervisande personal sin egen lärplatta. I grundskolan har alla elever var sin lärplatta och på gymnasieskolan har varje elev antingen en lärplatta eller dator. Tekniken gör pedagogiken möjlig; du kan enklare variera din undervisning och anpassa efter varje elev. På vår årliga GETT-mässa möts och delar pedagoger arbetssätt och tankar kring IKT och undervisning.

Inspirerande fysisk miljö

Lokalerna är ändamålsenliga och anpassade efter den undervisning och utbildning som bedrivs där. Inredningen är av hög kvalitet för att skapa en god fysisk lärmiljö. Utrymme finns för aktiviteter av olika slag som stimulerar till kreativitet.

Insatser för att utveckla våra verksamheter

Många spännande utvecklingsprocesser sker inom våra verksamheter. Här nedan ser du ett axplock.

  • Skriva sig till lärande (STL) i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner
  • Matematikutveckling F-3 (Styrning och ledning matematik) i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner
  • Stödinsatser i utbildningen i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Systematiskt samarbete skola-arbetsliv - SKAL
  • SKUA-utvecklare för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Vision för våra verksamheter

Barn och elever får de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden. Alla barn och elever är en tillgång i gruppen och möts med respekt. Engagerad personal ger varje barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Alla har högt ställda förväntningar på varandra. Tillsammans känner vi glädje, gemenskap och trygghet i lärandet.

Visionen är antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-18, §57.

För dig som vill arbeta hos oss eller vill veta mer om våra verksamheter

Sidan uppdaterades senast: