Foto: smålandsbilder.se

Grundskola och förskoleklass

Inloggning för vårdnadshavare

Lärplattformen Vklass för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola

I Vklass får du löpande information, läxor, anmäler frånvaro, söker ledighet med mera. Här finns även pedagogiska planeringar och omdömen.

Arbetssätt och mål för grundskolan

Alla elever ska undervisas utifrån sina egna förutsättningar. Informationstekniken (IT) ska vara en naturlig del av utbildningen och ska användas som ett pedagogiskt verktyg. Alla elever i grundskolan har tillgång till en egen lärplatta.

Utifrån individualiserade utvecklingsplaner ska varje elev ges möjlighet att nå så långt i sitt kunskapande som hans eller hennes förmåga tillåter. Därmed skapas bättre förutsättningar för individens självtillit till gagn för fortsatt utbildning och bildning i ett livslångt lärande.

En lärande skola ska vara flexibel och ständigt utvecklas i takt med samhällsförändringar och därmed vara anpassad till nuets behov men i lika stor omfattning blicka framåt mot framtidens behov.

Förskoleklass

Förskoleklassens verksamhet är en egen skolform som är obligatorisk för alla barn höstterminen det år de fyller 6 år. Verksamheten är samordnad med grundskolan.

Kulturrådets bidrag - Skapande skola

Gislaveds kommun ansöker varje år om Kulturrådets bidrag för Skapande skola. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer i handlingsplanen för Skapande skola 2019-2022 Pdf, 84.8 kB. och på Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades senast: