Åtteråsskolan i Smålandsstenar

Åtteråsskolan, Smålandsstenar

Åtteråsskolan är en F-3-skola i Smålandsstenar. På skolan finns fem fritidshemsavdelningar; Citronen, Melonen, Smultronet, Vinbäret och Äpplet. Vinbäret har fritidsverksamhet för elever i årskurs 3 och på de övriga fyra fritidshemsavdelningarna går elever från förskoleklass till årskurs 2.

Pedagogerna är organiserade i ett tvålärarsystem. Det innebär att två pedagoger med varierande tjänstgöringsgrad delar på ansvaret för en klass. Varje årskurs har två fritidshemspedagoger från samma fritidshemsavdelning som samverkar med arbetslaget. Skolan har en hög andel lärare med lärarlegitimation.

Åtteråsskolans utvecklingsarbete för att nå högsta möjliga måluppfyllelse, drivs genom kollegialt lärande i lärgrupper för skolans pedagoger. Det kollegiala lärandet är navet för att utveckla undervisningen.

Skolans vision

"På Åtteråsskolan arbetar vi tillsammans för trygghet, glädje, lärande och nyfikenhet." Visionen finns levande i hela vår verksamhet, från förskoleklass till årskurs 3 och i fritidshemmet.

Åtteråsskolans vision

Sidan uppdaterades senast: