Skeppshultskolan, Skeppshult

Skeppshultskolan är en F-6 skola med integrerad fritidsverksamhet. Vi bedriver undervisningen i två grupper, F-3 och 4-6, och har ett individinriktat och elevaktivt arbetssätt över åldersgränserna, som stärker elevernas självförtroende och delaktighet. På grund av den lilla enheten finns det ett naturligt samarbete över alla åldrar.

Under samma tak finns Myrans fritidshem. I centrum för vår verksamhet står mottot "våra barn är allas barn".

Kontaktinformation (direktkontakt)

Tf. rektor Ginger Johansson
Tf. biträdande rektor Cecilia Håkansson

Skolsköterska 0371-817 64

Skeppshultskolans fritidshem, avdelning Myran: 0371-818 12

Post- och besöksadress:
Storgatan 1
333 93 Skeppshult

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24