Information om avgifter och regler

Här har vi samlat information om Musikskolans regler och avgifter för dig som är vårdnadshavare och för dig som vill ansöka och är över 18 år.

Avgifter

 • Musikskolan erbjuder minst 25 lektioner per läsår.
 • 15-20 minuters lektion: 700 kr per termin.
 • 30-40 minuters lektion: 900 kr per termin.
 • Syskonrabatt: 100 kr för andra barnet, 200 kr för tredje och övriga syskon.
 • Suzukiundervisning: 1 000 kr per termin.
 • Vuxenundervisning (i mån av plats) endast ett läsår: 1 100 kr per termin.
 • Instrumenthyra: 200 kr per termin.
 • Kör, drill, ensemble och orkester: ingen avgift.
 • Avgiften debiteras efter tredje lektionen och återbetalas inte om eleven slutar.
 • Kostnad för noter, strängar, rör tillkommer.

Allmän information och regler för antagning

 • Alla barn och ungdomar är välkomna till Musikskolan, även om man skulle ha någon funktionsnedsättning. Vi anpassar alltid undervisningen till rådande förutsättningar.
 • På våren i årskurs 2 får eleverna möjlighet att ansöka till Musikskolan. Det är du som vårdnadshavare som gör ansökan åt ditt barn.
 • Information och ansökningsblankett skickas hem till alla elever i årskurs 2 och för andra årskurser delas ansökningsblankett och information ut i skolan.
 • Undervisningen startar sedan från höstterminen i årskurs 3.
 • Det går att ansöka till Musikskolan under hela läsåret och eleven får börja sjunga eller spela i mån av plats.
 • På några kurser har vi kö. Det innebär att Musikskolan därför ibland inte kan erbjuda alla som söker att börja spela eller sjunga den kurs som eleven sökt. Vid kö finns chans att bli antagen senare.
 • Om eleven blir antagen på sitt andra- eller tredjehandsval, måste du som vårdnadshavare göra en ny ansökan om eleven vill byta instrument.
 • Det går att ansöka till två kurser, t ex sång och ett instrument eller att ha två instrument. Du kommer då in i mån av plats på ditt andra instrument/din kurs.

Eleverna erbjuds att spela i olika grupper/orkestrar

 • Vi erbjuder våra elever att vara med i ensemble- eller orkesterverksamhet.
 • Musikskolan har fem stråkorkestrar, två blåsorkestrar, gitarrorkester, slagverksorkester, kör och flera musikgrupper.


Sidan uppdaterades senast: 2020-10-23