Instrument och kurser

På denna sida kan du ta del av det utbud av instrument och kurser som Musikskolan Gislaved erbjuder.

Blåsinstrument

Ansökan för att börja spela blåsinstrument gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året. Du som är över 18 år kan också ansöka och tas in i mån av plats.

Musikskolan undervisar elever i följande blåsinstrument:

 • blockflöjt
 • tvärflöjt
 • oboe
 • klarinett
 • fagott
 • saxofon
 • valthorn
 • trumpet
 • trombon
 • bariton
 • tuba

Under andra spelåret får eleven vara med i orkester.

Under det tredje spelåret spelar eleven i orkestern Symphonic junior. För äldre elever finns orkestern Symphonic Band.

Senare öppnar sig möjligheten att vara med i Gislaved Westbo Musikkår, Brassband, Gislaveds Storband och Gislaveds Symfoniorkester.

Vänta med instrumentköp tills du börjar som elev i Musikskolan. Din musikskollärare ger dig råd om vilket instrument som passar bra för dig. Du har också möjlighet att hyra blåsinstrument (ej blockflöjt) av Musikskolan.

Lyssna på instrumenten

Här kan du lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns blåsinstrument:

Film med instrumentpresentation av följt Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av oboe Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av klarinett Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av fagott Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av valthorn Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av trumpet Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av trombon Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av tuba Länk till annan webbplats.

Barn på rad som spelar trumpet

Gitarr

Ansökan för att börja spela gitarr gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året.  Du som är över 18 år kan också ansöka och tas in i mån av plats.

Efter grundkurs kan eleven välja att spela elgitarr eller elbas. Eleven har också möjlighet att vara med i Musikskolans rockgrupper, blåsorkestrar och i gitarrorkester, där vi spelar på fyra olika sorters akustiska gitarrer.

Vänta med instrumentköp tills du börjar som elev i Musikskolan. Din musikskollärare ger dig råd om vilket instrument som passar bra för dig.

Barn spelar gitarr

Piano

Ansökan för att börja spela piano gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året. Du som är över 18 år kan också ansöka och tas in i mån av plats.

Eleven måste ha tillgång till ett piano eller digitalpiano. Efter ett år finns möjlighet att vara med i någon orkester eller grupp.

Vänta med instrumentköp tills du börjar som elev i Musikskolan. Din musikskollärare ger dig råd om vilket instrument som passar bra för dig. Musikskolan har några digitalpiano för uthyrning.

För yngre elever finns också möjlighet att börja tidigare, se under rubriken "Suzuki" på denna sida.


Slagverk

Ansökan för att börja spela slagverk gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året. Du som är över 18 år kan också ansöka och tas in i mån av plats.

Här kan du kolla på våra filmer om Musikskolans slagverksundervisning:

Gislaved Drum Corps Länk till annan webbplats.

Vänta med instrumentköp tills du börjar som elev i Musikskolan. Din musikskollärare ger dig råd om vilket trumset som passar bra för dig.

Eleven får undervisning på trumset och många andra slagverksinstrument, som till exempel xylofon, djembetrummor och pukor.

slagverksbild 005
slagverksbild 003
Slagverksbild 002

Musikskolans lokaler

Vi erbjuder slagverksundervisning i Musikskolans lokaler i

 • Gislaved, Södra Storgatan 34
 • Anderstorp, Bellmanhuset
 • Smålandsstenar, Torghuset
 • Reftele, Ölmestadsskolan.
slagverk trumset

Olika slagsverksinstrument

Slagverkselever får till en början lära sig att spela trumset. Vi spelar till musik och lär oss att kompa i olika musikstilar. I Gislaved sker undervisningen i första hand i vår digitala trumstudio. På övriga ställen i kommunen undervisar vi på vanliga trumset.

Marimba, xylofon och klockspel är slagverkets melodiinstrument. Efter att ha spelat trumset något år, får eleven prova på att spela något av dessa instrument. Instrumenten används bland annat i Gislaved Drum Corps och i Musikskolans blåsorkestrar.

Slagverkselever får spela i Musikskolans blåsorkestrar, musikgrupper, Storband och/eller Gislaved Drum Corps.

slagverksbild 004

Lyssna på olika slagverk

Här kan du lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av slagverksinstrumenten Bastrumma, Pukor och Marimba.

Film med instrumentpresentation av bastrumma Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av pukor Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av marimba Länk till annan webbplats.

Stråkinstrument

Ansökan för att börja spela stråkinstrument gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla oavsett tid på året. Du som är över 18 år kan också ansöka och tas in i mån av plats.

För yngre barn finns också möjlighet att börja tidigare, se under rubriken "Suzuki" på denna sida.

Musikskolan undervisar i fiol, altfiol, cello eller kontrabas. De första åren får stråkeleverna hyra instrument i rätt storlek. Redan under första spelåret är eleverna med i en orkester för nybörjare. Därefter fortsätter eleven i Stråkorkestern, Con Brio och Vivace. Musikskolan har fem olika stråkorkestrar.
Musikskolan har stråkinstrument i olika storlekar för uthyrning och när du träffar din musikskolelärare hjälper vi dig att få ett instrument som passar dig bra.

De äldre stråkeleverna har möjlighet att spela i Musikskolans Kammarorkester och Gislaveds Symfoniorkester.

LYSSNA PÅ STRÅKINSTRUMENTEN:

Först en film där vi presenterar vår stråkverksamhet och sedan en film där en av våra fiollärare, Jonny Johansson, visar hur fiolen kan låta och sedan kan du lyssna på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns stråkinstrument från deras webbplats.

Film med instrumentpresentation av Fiol Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av violin Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av viola Länk till annan webbplats.

Film med instrumentpresentation av c Länk till annan webbplats.ello

Film med instrumentpresentation av kontrabas Länk till annan webbplats.

Suzuki

Redan vid fem års ålder kan man lära sig att spela ett instrument.

I Musikskolan Gislaved finns det möjlighet att genom Suzukimetoden lära sig spela fiol, cello eller piano.

Intagning av nya elever sker genom lottning. Suzukimetoden bygger på gehörsmässig inlärning. Det betyder att läraren visar och eleven ser och lyssnar sig till hur man ska spela.

Undervisningen bedrivs både individuellt och med grupplektioner. Föräldramedverkan på lektionerna förutsätts.

Suzukieleverna har också möjlighet att varje år delta i sommarkurser anordnade av den lokala föräldraföreningen eller Svenska Suzukiförbundet.

Sång

Är ditt barn intresserat av att lära sig att sjunga och att uttrycka sig med rösten kan du som vårdnadshavare ansöka till sång. Ansökan kan göras året runt.  Du som är över 18 år kan också ansöka och tas in i mån av plats.

Vi arbetar med tonbildning, röstvård, stämsång och mikrofonteknik. Du får jobba med teknik och personligt uttryck, röstvård och stämsång, med en repertoar som passar dig och din utveckling.

De elever som vill sjunga i kör har möjlighet att anmäla sig till Musikskolans kör "Young Voices". Musikskolans kör gör varje år flera konserter i olika sammanhang. Ingen avgift tas ut för att vara med i Musikskolans kör.

Drillgrupper

Ansökan för att börja drilla gör du som vårdnadshavare göra när ditt barn går i årskurs 1.

Musikskolan har flera drillgrupper som medverkar under konserter och framträdanden med Gislaved Drum Corps och andra av Musikskolans orkestrar.

Du får lära dig använda drillstav, pompoms och flaggor.

Ingen avgift för att vara med och drilla.

Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året.

Musikteori

Från årskurs 7 kan du ansöka om att läsa musikteori. Där får du lära dig mer om noter, ackord och hur musiken är uppbyggd. Den här kursen är avgiftsfri.

Kör

Musikskolan har en kör som heter ”Young Voices”.
Kören övar i Gislaved, Anderstorp och i Smålandsstenar. Vi övar varje grupp för sig, men ibland t ex vid lucia, sjunger alla grupper tillsammans.
Välj den grupp som passar dig bäst.
Ingen avgift för kör.
Från årskurs 3 och uppåt.

Tisdagar: Gislaveds gymnasium F138: 16.00-16.40: åk.3 och åk.4
Tisdagar: Gislaveds gymnasium F138: 16.45-17.30: åk 5 / åk 6 / åk 7
Onsdag: Smålandsstenar Åtteråsskolans musiksal: 15.15- 16.00 /åk.3
Torsdag: Anderstorp Bellmansalen: 15.45-16.30 åk.3 o 4

Luciatåg. Lucia i mitten med tärnor och stjärngossar bredvid sig.

Kortkurser

Film

LÄR DIG ATT FILMA

Nu startar vi en ny omgång av kursen ”Lär dig att filma”. Kursen hålls på Kulturplatån måndagar 18:00 – 19:30 och vi startar måndag 24 januari. Under 12 veckor kommer vi att gå igenom olika delar inom filmproduktionen. Vi kommer att utveckla idéer, prata om den kreativa processen, testa utrustning, lära oss om olika genrer och testa på olika software för filmskapande. Kursen är mestadels praktisk så du får filma och testa på själv under varje lektion. Inga tidigare förkunskaper krävs och har du gått kursen förra terminen, fungerar den här omgången som en fortsättning. Ålder 13-19. Ansök på www.gislaved.se/musikskolan Länk till annan webbplats. under fliken ”Ansök och avsluta kurs”. Ansökan är öppen från 10 januari. Kursen är kostnadsfri! För mer information och frågor kontakta Cristhian.torres.diaz@gislaved.se

Kursen är ett samarbete mellan Musikskolan och Kulturplatån finansierad av medel från Kulturrådet.


En kamera som filmar en kvinna

Musikproduktion

MUSIKPRODUKTIONSKURS!

Nu startar vi en kurs i musikproduktion. Kursen är onsdagar kl. 18-19 på Kulturplatån 12 ggr med start 26 januari 2022. Du får lära dig producera och skapa musik både digitalt och analogt. Vi går igenom allt ifrån uppmickning av olika instrument och olika inspelningstekniker till arrangering av musik och mixning. Vi kommer att jobba med olika mjukvaror. Inga tidigare förkunskaper krävs. Ålder: 13 -19 år. Ansök på www.gislaved.se/musikskolan under fliken "Ansök och avsluta kurs". Ansökan är öppen från 10 januari. Kursen är kostnadsfri! För mer information och frågor kontakta musikskolan@gislaved.se Kursen är ett samarbete mellan Musikskolan och Kulturplatån, finansierad av medel från Kulturrådet.

 

Ett mixerbord för musikproduktion

Musikteater

NY KURS I MUSIKTEATER!

Torsdagar kl. 17-18 läsåret 21/22 med uppehåll för loven. Start 16 september. Kulturplatån/dramasalen och musikstudion.

Till hösten startar Musikskolan och Scenverkstan i Gislaved en kurs där du får möjlighet att utvecklas i sång, skådespeleri och musikal.

Musikteater gör man bäst tillsammans med andra därför är det viktigt att du är med vid alla tillfällen!

Kursen löper under läsåret 21/22, är kostnadsfri och kommer att ledas av dramapedagog Alexandra Sahlin och sångpedagog Maria Nordström, och kommer bl.a. att innehålla:

Sång

röst

sångteknik

uttryck

Skådespeleri

scennärvaro

agerande

Musikal

musikalrepertoar

gå på musikal

möta en publik

Du som är född -06, -05, -04, -03 och har viss erfarenhet av sång eller teater är välkommen att ansöka.

Anmäl dig under fliken "Ansök och avsluta kurs". Ansökan är öppen från 16 augusti.

Kursen är kostnadsfri!

Kursen MUSIKTEATER är ett samarbete mellan Musikskolan och Kulturplatån, finansierad av medel från Kulturrådet.

Ungdomar som håller hand i en ring på en scen

Kontakt

Adress:
Musikskolan Gislaved
Södra Storgatan 34
332 33 Gislaved

Telefon: 0371-812 93
E-post: musikskolan@gislaved.se
Musikskolechef: Veronika Lorentzson

Musikskolans expedition är öppen:
Måndag 7.30–12.00
Tisdag 7.30–12.00
Onsdag 7.30-12.00, 13.00-17.00 Torsdag 7.30-12.00,13.00-17.00 Fredag 7.30–12.00

Sidan uppdaterades senast: