Särskola

Vårdnadshavare har rätt att ansöka om att barnet ska mottas i särskolan och läsa enligt dess läroplaner om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning.

En placering i särskola föregås av en utredning som består av fyra delar. Utredningarna ska säkerställa att barnet har rätt till undervisning enligt särskolans läroplan.

Kommunen har länge haft ett inkluderande förhållningssätt för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Idag kan man som vårdnadhavare i samråd med rektor för särskolan välja att ha sitt barn integrerat i grundskolan eller i en särskoleenhet, allt utifrån barnets behov och förmågor. Man måste hela tiden se till och balansera elevens särskilda behov av socialt umgänge med jämnåriga och behovet av undervisning på elevens individuella nivå.

Sidan uppdaterades senast: