Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Särskola

Vårdnadshavare har rätt att ansöka om att barnet ska mottas i särskolan och läsa enligt dess läroplaner om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning.

En placering i särskola föregås av en utredning som består av fyra delar. Utredningarna ska säkerställa att barnet har rätt till undervisning enligt särskolans läroplan.

Inkluderande förhållningssätt

Kommunen har länge haft ett inkluderande förhållningssätt för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Idag kan man som vårdnadhavare i samråd med rektor för särskolan välja att ha sitt barn integrerat i grundskolan eller i en särskoleenhet, allt utifrån barnets behov och förmågor. Man måste hela tiden se till och balansera elevens särskilda behov av socialt umgänge med jämnåriga och behovet av undervisning på elevens individuella nivå.

Gymnasiesärskola

Du hittar mer information om gymnasiesärskolan på Gislaveds gymnasiums webbplats.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan