För skolan

Modern arbetslivsorientering är kommunens modell för att stärka elevers valkompetens genom hela skolgången. Det är en systematisk modell som fokuserar på lärandet som sker i samverkan med det omgivande samhället.

Syftet är att barn och elever får de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden.

Arbetssättet löper som en röd tråd från förskolan upp till årskurs 3 på gymniaset och kvalitetssäkrar likvärdigheten, långsiktigheten och hållbarheten i samverkan mellan skolan och det omgivande samhället. 

Ramverk för modern arbetslivsorientering (MOA)

Modellen är en helhet och det är först när delarna hänger ihop som det leder till lärande och utveckling.

Läs mer om Skola-arbetsliv, SKAL.

Läs mer om Praktisk arbetslivsorientering, PRAO.

Sidan uppdaterades senast: