PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Vill ditt företag eller organisation ta emot prao-elever eller vara en del av samverkan skola-arbetsliv? Hör av dig till projektledaren för skola-arbetsliv via kommunens kontaktcenter.

Bakgrund

Enligt skollagen 10 kap. 8a §, ska elever i grundskolans årskurs 8 och 9 totalt genomföra tio dagars praktisk arbetslivsorientering - PRAO. I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i respektive årskurs.

Syftet med praon är att elever ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Avsikten är inte att prao ska ersätta andra former av arbetslivsorienterande insatser, utan att det i stället ska fungera som ett komplement. Huvudmannen/skolan ansvarar för att ta fram arbetsplatser, inte vårdnadshavare.

Mer information om prao finns att läsa på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar det i Gislaveds kommun?

I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i årskurs 8 under våren och fem dagar i årskurs 9 under hösten (mer information om PRAO i årskurs 9 kommer under våren 2020).

Årskurs 8 (våren)

Prao i årskurs 8 inriktar sig på de kommunala arbetsplatserna. Prao 2020 kommer att genomföras under våren med olika veckor för olika skolor.

  • Vecka 9 Lundåkerskolan, Gislaved
  • Vecka 10 Åsenskolan, Anderstorp, och Ölmestadskolan, Reftele
  • Vecka 11 Nordinskolan, Smålandsstenar

Ungdomarna önskar var de vill göra sin prao, det är dock respektive skola som väljer var de ska vara. Cirka två veckor innan sin prao kommer ungdomen via e-post få besked om var de ska göra sin prao, vem handledaren är, arbetstider och var de ska äta lunch.

Ungdomarna har också med sig skoluppgifter som främst är kopplat till samhällsorienterande ämnen, som de arbetar med innan och efter sin prao.

PRAO är ett av stegen in på arbetsmarknaden

I Gislaveds kommun pågår ett aktivt arbete med att få en ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet. Läs mer om skola-arbetsliv - SKAL.

Prao är en del av SKAL och ungdomarna kommer bland annat via prao få en arbetlivsreferens som de kan använda sig av vid sökning av framtida arbeten, exempelvis sommarjobb i såväl privat som offentlig verksamhet.

I Gislaveds kommun finns en ferieverksamhet för ungdomar och prao kopplas samman med denna.

Tanken är att ungdomarna genom sin prao kommer att få en första insikt i hur det är att arbeta. Med sin prao-erfarenhet kan ungdomarna söka sig vidare till feriepraktik där de får betald praktik under sommaren. 

Sidan uppdaterades senast: 2020-01-14