PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Vill ditt företag eller organisation ta emot PRAO-elever eller vara en del av samverkan skola-arbetsliv? Hör av dig till projektledaren för skola-arbetsliv via kommunens kontaktcenter.

Bakgrund

Enligt skollagen 10 kap. 8a §, ska elever i grundskolans årskurs 8 och 9 totalt genomföra tio dagars praktisk arbetslivsorientering - PRAO. I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i respektive årskurs.

Syftet med PRAO:n är att elever ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Avsikten är inte att PRAO ska ersätta andra former av arbetslivsorienterande insatser, utan att det i stället ska fungera som ett komplement. Huvudmannen/skolan ansvarar för att ta fram arbetsplatser, inte vårdnadshavare.

Mer information om PRAO finns att läsa på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur fungerar det i Gislaveds kommun?

I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i årskurs 8 under våren och fem dagar i årskurs 9 under hösten.

Årskurs 9 (hösten)

Upplägget för PRAO i årskurs 9 innebär bland annat att:

  • Ungdomarna främst gör PRAO parvis
  • Ungdomarna kommer ha med sig en enklare uppgift från skolan
  • Skolan sätter samman paren och matchar dessa till arbetsplatser.
  • Du som arbetsplats har till uppgift att visa på bredden av yrken som finns och ge eleverna en möjlighet att förstå dessa yrken i samband med skoluppgiften.

Tips till dig som tar emot PRAO-elever

För att du som arbetsgivare ska känna att PRAO:n ska bli meningsfull delar några lokala arbetsgivare med sig av tips hur man kan strukturera en PRAO-vecka. Även elever berättar om sina tankar om PRAO och vad du som arbetsgivare kan tänka på. Läs även samlade frågor och svar om PRAO i Gislaveds kommun Pdf, 94.3 kB..

Årskurs 8 (våren)

PRAO i årskurs 8 inriktar sig på de kommunala arbetsplatserna. PRAO för årskurs 8 är planerad till våren 2022.

PRAO är ett av stegen in på arbetsmarknaden

I Gislaveds kommun pågår ett aktivt arbete med att få en ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet. Läs mer om skola-arbetsliv - SKAL.

PRAO är en del av SKAL och ungdomarna kommer bland annat via PRAO få en arbetlivsreferens som de kan använda sig av vid framtida arbeten, exempelvis sommarjobb i såväl privat som offentlig verksamhet.

I kommunen finns en ferieverksamhet för ungdomar, och PRAO kopplas samman med denna.

Sidan uppdaterades senast: