VIKTIG INFORMATION!

PRAO hösten 2020 genomförs inte på arbetsplatser.


PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Vill ditt företag eller organisation ta emot PRAO-elever eller vara en del av samverkan skola-arbetsliv? Hör av dig till projektledaren för skola-arbetsliv via kommunens kontaktcenter.

Bakgrund

Enligt skollagen 10 kap. 8a §, ska elever i grundskolans årskurs 8 och 9 totalt genomföra tio dagars praktisk arbetslivsorientering - PRAO. I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i respektive årskurs.

Syftet med PRAO:n är att elever ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Avsikten är inte att PRAO ska ersätta andra former av arbetslivsorienterande insatser, utan att det i stället ska fungera som ett komplement. Huvudmannen/skolan ansvarar för att ta fram arbetsplatser, inte vårdnadshavare.

Mer information om PRAO finns att läsa på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar det i Gislaveds kommun?

I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i årskurs 8 under våren och fem dagar i årskurs 9 under hösten.

Årskurs 9 (hösten)

PRAO hösten 2020 för elever i årskurs 9 kommer inte att genomföras på arbetsplatser. PRAO:n kommer att ersättas med andra arbetslivsorienterande aktiviteter.

Tips till dig som tar emot PRAO-elever

För att du som arbetsgivare ska känna att PRAO:n ska bli meningsfull delar några lokala arbetsgivare med sig av tips hur man kan strukturera en PRAO-vecka. Även elever berättar om sina tankar om PRAO och vad du som arbetsgivare kan tänka på.

Film om varför det är viktigt att ta emot PRAO-elever.öppnas i nytt fönster

Film om hur man kan strukturera en PRAO-vecka.öppnas i nytt fönster

Film om elevers tankar om en PRAO-vecka.öppnas i nytt fönster

Årskurs 8 (våren)

PRAO i årskurs 8 inriktar sig på de kommunala arbetsplatserna. PRAO 2020 har genomförts under våren med olika veckor för olika skolor.

PRAO är ett av stegen in på arbetsmarknaden

I Gislaveds kommun pågår ett aktivt arbete med att få en ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet. Läs mer om skola-arbetsliv - SKAL.

PRAO är en del av SKAL och ungdomarna kommer bland annat via PRAO få en arbetlivsreferens som de kan använda sig av vid framtida arbeten, exempelvis sommarjobb i såväl privat som offentlig verksamhet.

I Gislaveds kommun finns en ferieverksamhet för ungdomar, och PRAO kopplas samman med denna.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-09