PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Vill ditt företag eller organisation ta emot prao-elever eller vara en del av samverkan skola-arbetsliv? Hör av dig till projektledaren för skola-arbetsliv via kommunens kontaktcenter.

Årskurs 9 (hösten 2019)

Under vecka 40-42 2019 kommer kommunens elever i årskurs 9 att genomföra fem dagars praktik inom det privata näringslivet. Det är cirka 370 elever som ska ut i praktik och för att möjliggöra att alla elever får en praktikplats så har man fördelat praktiktiden inom kommunen enligt följande:

  • Vecka 40 elever från Smålandsstenar och Reftele
  • Vecka 41 elever från Anderstorp
  • Vecka 42  elever från Gislaved

Anmälan av PRAO-platser.

  • Elever genomför prao parvis, du som företag anmäler hur många par du kan ta emot, ett par är alltid två elever.
  • Eleverna kommer under sin PRAO genomföra en skoluppgift/miniundersökning som ligger inom ramen för hållbarhet. Uppgiften är knuten till något av skolämnena kemi, biologi, fysik, teknik. Exempel på uppgift kan vara att göra en livscykelanalys, undersöka arbetsmiljö eller olika kretslopp.
  • Uppgiften kommer eleverna arbeta med före, under och efter sin PRAO. Någon form av redovisning kommer att ske och du som tar emot PRAO-elever har möjlighet att ta del av resultatet.
  • Företaget har till uppgift att visa på bredden av yrken som finns och ge eleverna en möjlighet att förstå dessa yrken i samband med skoluppgiften.
  • Eleverna behöver självklart också testa på arbetet men inte på det ”traditionella” sättet där eleverna endast följer samma handledare under hela veckan. Företaget behöver visa upp bredden i organisationen.
  • PRAO kan alla företag inom privata näringslivet erbjuda, skoluppgiften som eleverna tar med sig kommer att vara genomförbar på såväl små pizzerior som stora industrier.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-29