SKAL - Skola-arbetsliv

SKAL är en förkortning av SKola och ArbetsLiv, och är en del av kommunens moderna arbetslivsorientering. SKAL är ett samarbete mellan kommunens grundskolor och ett antal större företag, kallat certifierat SKAL-företag. Tillsammans med företagen knyts elevernas lärande samman med dagens arbetsmarknad genom processer som fokuserar på arbetsliv, utbildning, arbetsmarknad och kompetenser. Processer som genomförs kan vara skarpa projekt där eleverna får riktiga uppdrag att arbeta med och skapar värde för andra tillsammans med företagen.

Kunskapen tar eleverna med sig tillbaka till skolan och använder för att ge mening och syfte till de ämnen och kunskaper som eleverna övar på i skolan. Vidare använder de erfarenheterna i fortsatta studie- och yrkesval.

Genom grundskolan kommer eleverna att ha träffat på ett stort antal av olika yrken och branscher och har därmed fått en god grund inför gymniasevalet i årskurs 9 och vidare studie- och yrkesval.

SKAL ger tillsammans med undervisning, pedagogik, vägledning och värdeskapande, eleverna i kommunen likvärdiga förutsättningar för att bli valkompetenta och förberedda för de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden.

Sidan uppdaterades senast: