KUrser högskolan på hemmaplan

Vi erbjuder högskolekurser som sänds via telebild från Borås högskola, Jönköpings University och Halmstad högskola. Det innebär att du följer undervisningen via telebild i vårt lärcentras lokaler på Gislaveds Gymnasium på schemalagd tid.

Våra kurser

Konflikt och konflikthantering 7,5 hp

Betoningen ligger på de medmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden Avsikten att öka försttåelsen för konflikternas uppkomst och utveckling , samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna. Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt. 

Tid och plats

Kursperiod : våren 2020, kvarts fart.

Tid: varannan vecka torsdagar kl.16.00-19.00, vecka 04-vecka 23

Plats: Gislaveds gymnasium

Anordnare: Jönköping University, ansökanlänk till annan webbplats öppen 15 sep-15 okt

Pedagogik 1 30 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor.

Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv.

Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer.

Tid och plats

Kursperiod: hösten 2020/våren 2021, halvfart

Tid:torsdagar kl. 13:00–16:30, vecka 34-23

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Jönköping Universitylänk till annan webbplats

Ledarskap 7,5 hp

Kursen har som mål att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper samt förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen.

Deltagarna ska erhålla kunskaper om ledarskapets tillämpning inom områden som kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande samt teambuildning.

Praktiska moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Tid och plats

Kursperiod: vecka 45–03

Tid: tisdagar kl. 16:15–18:15

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Halmstad Högskolalänk till annan webbplats

Psykologi 1 30 hp

INSTÄLLD ht20/vt21

Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig.

Tid och plats

Kursperiod: hösten 2020/ våren 2021, halvfart

Tid: v. 34-23 Tisdagar kl. 13:00-16:30

Plats: Gislaveds Gymnasium

Anordnare: Jönköping University

Ansökningstid: 16 mars - 15 april

Automation och ellära för industi och underhållspersonal 50 yhp

Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i el
och automation för att hänga med i Industri 4.0?
Nu har du chansen att läsa till el-behörighet B på hemmaplan med ett specialanpassat utbildningsupplägg för dig som arbetar.

Kursen läses på två terminer på kvartsfart via utbildningsprogrammet LearnWARE samt med webbaserade inspelande föreläsningar. Kursen innehåller praktiska moment och erbjuds i Gislaved eller i Vetlanda vid ca 10 tillfällen under kursperioden.

Studieupplägg

Kursens kommer att erbjudas via det webbaserade interaktiva utbildningsprogrammet LearnWARE samt via webbaserade och inspelade föreläsningar. Du kan alltså sitta varsomhelst och studera. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internetuppkoppling. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig. Kursen innehåller dock några praktiska moment som kommer att erbjudas på plats i Gislaved eller Vetlanda under kvällstid vid 10 tillfällen under aktuell kursperiod.

Förkunskaper och behörighet

För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du ta antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20% regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

Grundläggande behörighet:länk till annan webbplats Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Tid och plats

Kursperiod: start hösten 2021

Plats: Gislaveds Gymnasium

Ansökan öppnar april 2021

E-hälsa, digitalisering inom vård och omsorg 40 yhp

Jobbar du som undersköterska , personlig assistent eller vård-biträde?Vill du bli en nyckelperson på din arbetsplats? Behöver du kunskap i e-hälsa och välfärdsteknologi för att hänga med i den snabba teknikutvecklingeni branschen? Nu har du chansen att skaffa dig denna kompetens på hemmaplan samtidigt som du arbetar.

Studieupplägg
Kursen har ett flexibelt och valbart studieupplägg. Kursen kommer att erbjudas på plats i Gislaved för de studerande som önskar ha en fysisk lärare i klassrummet. Utbildningen kommer även att erbjudas via telebild till Vetlanda lärcentrum och Campus Hultsfred.

Detta studieupplägg passar de studerande som till exempel inte har möjlighet att pendla men
önskar fysiska studiekamrater och hjälp med uppkoppling. Utbildningen kommer dessutom
att erbjudas på distans. Du kan alltså sitta var som helst och följa undervisningen och interagera med lärare och övriga studiekamrater. Allt du behöver är en dator/surfplatta och internet- uppkoppling.

Samtliga föreläsningar kommer även att spelas in för de som inte har möjlighet att deltaga till exempel på grund av arbete. Detta flexibla studieupplägg ger dig även möjlighet att studera när det passar dig bäst.

Förkunskaper och behörighet
För att vara behörig till kursen krävs grundläggande behörighet* och minst 6 månaders arbetslivserfarenhet. Om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet kan du antas till kursen via reell kompetens (studenten bedöms ha annan utbildning och eller praktisk erfarenhet/arbetslivserfarenhet som motsvarar grundläggande behörighet) eller 20%-regeln (ledningsgruppen bedömer att studenten trots avsaknad av grundläggande behörighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen).

Grundläggande behörighet:länk till annan webbplats Du är behörig till kursen om du har en gymnasie- eller vuxenutbildningsexamen eller annan svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan.

Tid och plats

Kursperiod: start hösten 2021

Plats: Gislaveds Gymnasium

Ansökan öppnar april 2021

Sidan uppdaterades senast: 2020-10-07