Törås förskola

Törås förskola består av småbarnsavdelningarna Kotten och Barret, syskonavdelningarna Lövet och Fröet och 5-års avdelningen Kvisten. Totalt finns det cirka 85 platser på Törås förskola.

På Törås förskola ger vi barnet möjlighet att utvecklas i en trygg förskolemiljö med fantastiska omgivningar. Vår målsättning är att ständigt utveckla verksamheten för att barnen ska känna glädje, trygghet och nyfikenhet.

I alla Törås verksamheter arbetar vi med stort fokus på språkutveckling, då detta är grunden för att lyckas i alla ämnen.

Vi lägger också mycket fokus på den sociala utvecklingen. Alla verksamheter arbetar för att barnen ska utveckla sin förmåga att umgås i lek och aktiviteter med andra.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Förskolechef Anna Lindsten

Avdelningar:
Barret: 0371-827 45
Fröet: 0371-826 69
Kotten: 0371-827 43
Kvisten: 0371-827 46
Lövet: 0371-826 14

Besöksadress:
Snickaregatan 10, Anderstorp

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-03