Skattkistans förskola

Skattkistans förskola består i grunden av tre avdelningar där barnen är indelade i åldersgrupper från de yngsta till de äldsta. På Rubinen går de yngsta barnen och barnantalet är cirka 14 stycken. På Safiren går mellanbarnen som är cirka 17 stycken och på Smaragden är det cirka 20 barn. Just nu har vi ytterligare en avdelning som heter Diamanten där de yngre barnen går på grund av stora barnkullar i Reftele. Vi är sammanlagt omkring 12 personal/pedagoger på förskolan.

År 2010 flyttade vi in i ljusa, fräscha rymliga lokaler! Innan renovering var den lokala Skattemyndigheten lokaliserad i byggnaden och därför fick förskolan namnet Skattkistan.

Frukost och mellanmål tillagas på förskolan medan lunchen kommer från skolrestaurangen en bit bort. Till lunchen serveras alltid en mindre salladsbuffé som tillagas på förskolan, bestående av kalla och varma grönsaker.

Arbetsmiljön i förskolan är mycket bra med ovanligt stora utrymmen med bra ljudmiljö för både barn och vuxna. Vi har en stor ateljé för skapande verksamhet samt ett eget rum för vattenlek. Dessutom finns ett aktivitetsrum med ribbstolar och andra gymnastikredskap. Vi har en stor utegård med lekredskap och buskar som gör att barnen kan hoppa, springa, klättra, cykla och gräva i de många sandlådorna. Gården går även att dela till två mindre lekytor genom en grind. Miljön gör att vi har stora möjligheter att arbeta med målen i förskolans läroplan. Vi strävar hela tiden efter att i samarbete med vårdnadshavarna skapa en rolig, lärande och trygg verksamhet för barnen på förskolan.

”Lust att lära, rätt att lyckas” är vår vision inom Reftele/Ås förskolor och skolor.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Förskolechef Linda Wilhelmsson

Avdelningar:
Rubinen och Diamanten: 0371-235 81
Safiren: 0371-235 82
Smaragden: 0371-235 83

Post- och besöksadress:
Järnvägsgatan 4
333 75 Reftele

Sidan uppdaterades senast: 2018-05-18