Skeppshults förskola

I Skeppshult finns det en förskola med två avdelningar. Barnen är från 1 till 5 år. Vi finns i samma byggnad som skolan. Vi har en stor härlig utegård.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledord i vår verksamhet.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Förskolechef Britten Elfinsson

Avdelningar:
Grodan: 0371-818 11
Ängen: 0371-818 44

Besöksadress:
Storgatan 1, Skeppshult

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-13