Furugårdens förskola 2

Förskolan består av två avdelningar för barn från 1 till 6 år.

Förskolan vilar på beprövad erfarenhet och utgår från förskolans läroplan, där omvårdnad, fostran och lärande bildar en helhet.

Vi erbjuder barnen en trygg miljö, med nära till natur. Vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt  som utmanar till lek och aktivitet och lärande. Temat består av många mindre projekt som ger utrymme för barnens inflytande och intresse. Vi lägger stor vikt på språk och vi arbetar utifrån Bornholmsmetoden, ett material som bygger på berättande och ordförståelse. Vi använder praxisalfabetet, där bokstaven illustreras med bild och rörelse. Sång och musik till gitarr är dagligt inslag. Vår dokumentation kring förskolan gör barn och föräldrar delaktiga i verksamheten.

Maten lagas av vår egen kokerska.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Mari Plym

Avdelningar:
Karusellen 1-6 år: 0371-817 81
Trasdockan 1-6 år: 0371-817 82

Post- och besöksadress:
Furugatan 22 A-B
333 32 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-22