Mariagårdens förskola 2

Förskolan består av tre avdelningar. Backsippan för barn 1-3 år, Gulsippan för barn 3-6 år och Mosippan för barn 1-5 år.

Vi är  en centralt belägen förskola med en fin utegård som används flitigt. Vi har nära till skogen, biblioteket och övriga samhället.

Vi har egen kock som lagar vår mat.

Förskolan präglas av en tillåtande miljö där barnen har inflytande över sin dag och kan växla mellan olika aktiviteter och mötesplatser där de kan utvecklas och utmanas i sin fantasi och kreativitet.

Vi värnar om och prioriterar nyttan med att vara ute dels på vår utegård och dels genom utflykter till skog och närområden.

Vi har ett uppskattat samarbete med Mariagårdens äldreboende.

Kom gärna och besök oss!

Kontaktinformation (direktkontakt)

Förskolechef Britten Elfinsson

Avdelningar:
Backsippan 1-3 år: 0371-818 24
Gulsippan 3-6 år: 0371-818 09

Post- och besöksadress:
Långgatan 9 B
333 30 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-15