Framgångsrikt lärande

Oavsett i vilken verksamhet du arbetar har du alltid nära till kollegor i kommunen och övriga världen. Vi har öppna dörrar och en "dela-kultur", vilket innebär att du aldrig är ensam. Vi har en organisation med Lärspridare på varje förskola/skola. Lärspridarna är grunden i vår "dela-kultur".

Digital kompetens i framkant

Vi arbetar med en-till-en. I förskolan och grundskolan, inklusive förskoleklass och fritidshem, har all undervisande personal sin egen lärplatta. I grundskolan har alla elever var sin lärplatta och på gymnasieskolan har varje elev antingen en lärplatta eller dator. Tekniken gör pedagogiken möjlig; du kan möta dagens elever och använda de bästa metoderna för framgångsrikt lärande. På vår årliga GETT-mässa möts och delar pedagoger arbetssätt och tankar kring IKT och undervisning.

Inspirerande fysisk miljö

Lokalerna är ändamålsenliga och anpassade efter den undervisning och utbildning som bedrivs där. Inredningen är av hög kvalitet för att skapa en god fysisk lärmiljö. Utrymme finns för aktiviteter av olika slag som stimulerar till kreativitet.

Insatser för att utveckla våra verksamheter

Många spännande utvecklingsprocesser sker inom våra verksamheter. Här nedan ser du ett axplock.

 • Nya undervisningsmetoder på lärplattorna.
 • Matematiklyftet.
 • Entreprenöriellt förhållningssätt.
 • Rastverksamhet.
 • Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg.
 • Förhållningssätt och bemötande av barn/elever.
 • Läxhjälp.
 • Lov- och sommarskola.
 • Studiecentrum på högstadieskolorna.
 • Läs- och skrivutveckling.
 • Ämnesnätverksträffar.
 • Pedagogisk dokumentation.

Vision för våra verksamheter

Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23, §90

"Vi arbetar för att barn och elever får de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden. Våra barn och elever är kreativa, de ser möjligheter, tar ansvar, är nyfikna och är konstruktivt ifrågasättande. Alla barn och elever är en tillgång i gruppen och möts med respekt. Engagerad personal ger varje barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Alla har högt ställda förväntningar på varandra.

Tillsammans känner vi glädje, gemenskap och trygghet i lärandet.

Lärmiljön inbjuder till olika former av skapande och kreativitet. Metoder och verktyg utvecklas i takt med tiden och Gislaveds kommun ligger i framkant.

Barn och elever ges förutsättningar att möta vår globala situation med lyhördhet, samarbetsförmåga och tolerans. Barn och elever kommunicerar över kulturella och språkliga gränser och är aktiva i olika miljöer.

Chefer och pedagogisk personal tar ett gemensamt ansvar för barns och elevers lärande och verksamhetens utveckling. Kollegialt lärande genomsyrar verksamheten och personalen känner hög yrkesstolthet."

Sidan uppdaterades senast: 2018-05-18