Åtteråsskolan, Smålandsstenar

Åtteråsskolan är en F-3-skola och har cirka 250 elever. Vi arbetar åldershomogent från förskoleklass upp till årskurs 3. På skolan har vi fem fritidshem; Citronen, Melonen, Smultronet, Vinbäret och Äpplet. Vinbäret har fritidsverksamhet för elever i årskurs 3.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Eva Kiratsopoulou
Biträdande rektor Margareta Göransson

Skolsköterska 0371-817 64

Åtteråsskolans fritidshem:
Avdelning Citronen 0371-817 97
Avdelning Melonen 0371-817 89
Avdelning Smultronet 0371-817 83
Avdelning Vinbäret, svarta 0371-816 54
Avdelning Vinbäret, röda 0371-816 51
Avdelning Äpplet 0371-817 80

Post- och besöksadress:
Krusbärsvägen 1
333 33 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24