Gullviveskolan, Gislaved

Gullviveskolan är en 4-6-skola i centrala Gislaved med cirka 400 elever. Skolan ligger i närheten av skogen och den används flitigt i utbildningen.

På skolan arbetar vi aktivt med elevernas kunskapsmässiga utveckling och deras sociala förmågor för att de ska bli så bra rustade för framtiden som möjligt. Alla elever har en egen lärplatta som används i undervisningen.

På skolan finns en förberedelseklass för nyanlända elever.

Fritidshem

På skolan finns ett fritidshem där man kan vara inskriven på två olika sätt. Om det finns ett omsorgs- och tillsynsbehov på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier skrivs eleven in på vanligt sätt med schemalagda tider. Men vi har även ett Öppet fritids, där man efter inskrivning kan komma och ta del av dess utbud utan att vara bunden till särskilda schematider.

Fritidshemmet erbjuder eleverna en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid med allsidiga kontakter och social gemenskap.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Ingeborg Wendefors
Biträdande rektor Maria Gull Erlandsson

Skolsköterska 0371-811 95

Gullviveskolans fritidshem: 0371-810 90
Gullviveskolan Öppet fritids: 0371-810 90

Besöksadress:
Linnégatan 3, Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2018-11-15