Modersmål

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att få utveckla och använda sitt språk, både det svenska språket och sitt modersmål. I dagsläget är det nästan 20 % bland kommunens elever som undervisas i sitt modersmål cirka en timme per vecka.

Enheten för flerspråkigt lärande i Gislaveds kommun erbjuder modersmålundervisning till elever med annat modersmål än svenska, enligt kriterierna nedan:

Modersmålsundervisning får anordnas

  • som språkval i grundskolan och specialskolan
  • som elevens val, eller
  • utanför den garanterade undervisningstiden.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om

  • det finns minst fem elever som har samma modersmål,
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Vuxna hänvisas till SFI (svenska för invandrare).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du ansöka om modersmålsundervisning på särskild blankettPDF. Ansökan lämnas till rektor på din skola.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24