Särskola

Särskola och ett inkluderande förhållningssätt

Vårdnadshavare har rätt att ansöka om att barnet ska mottas i särskolan och läsa enligt dess läroplaner om barnet har en utvecklingsstörning.

Gislaveds kommun har länge haft ett inkluderande förhållningssätt för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Man prioriterar lösningar som inte innebär särskilda placeringar av elever. Ett inkluderande arbetssätt innebär dock inte att alla elever alltid ska undervisas i samma klassrum. Man måste hela tiden se till och balansera elevens särskilda behov av socialt umgänge med jämnåriga och behovet av undervisning på elevens individuella nivå.

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-18