PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Vill ditt företag eller organisation ta emot prao-elever eller vara en del av samverkan skola-arbetsliv? Hör av dig till projektledaren för skola-arbetsliv via kommunens kontaktcenter.

Bakgrund

Enligt skollagen 10 kap. 8a §, ska elever i grundskolans årskurs 8 och 9 totalt genomföra tio dagars praktisk arbetslivsorientering - PRAO. I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i respektive årskurs.

Syftet med praon är att elever ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Avsikten är inte att prao ska ersätta andra former av arbetslivsorienterande insatser, utan att det i stället ska fungera som ett komplement. Huvudmannen/skolan ansvarar för att ta fram arbetsplatser, inte vårdnadshavare.

Mer information om prao finns att läsa på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar det i Gislaveds kommun?

I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i årskurs 8 under våren och fem dagar i årskurs 9 under hösten.

Årskurs 9 (hösten)

Under vecka 40-42 2019 kommer kommunens elever i årskurs 9 att genomföra fem dagars praktik inom det privata näringslivet. Det är cirka 370 elever som ska ut i praktik och för att möjliggöra att alla elever får en praktikplats så har man fördelat praktiktiden inom kommunen enligt följande:

  • Vecka 40 elever från Smålandsstenar och Reftele
  • Vecka 41 elever från Anderstorp
  • Vecka 42  elever från Gislaved

Anmälan av PRAO-platser.

Nya PRAO - En otraditionell version av en traditionell PRAO

Inom ramen för nya PRAO har ett upplägg tagits fram som kommer att förenkla för dig som företag att ta emot PRAO-elever och ge eleverna en bra och rättvis bild av just din verksamhet. Nya PRAO innebär att:

  • Elever genomför prao parvis, du som företag anmäler hur många par du kan ta emot, ett par är alltid två elever.
  • Eleverna kommer under sin PRAO genomföra en skoluppgift/miniundersökning som ligger inom ramen för hållbarhet. Uppgiften är knuten till något av skolämnena kemi, biologi, fysik, teknik. Exempel på uppgift kan vara att göra en livscykelanalys, undersöka arbetsmiljö eller olika kretslopp.
  • Uppgiften kommer eleverna arbeta med före, under och efter sin PRAO. Någon form av redovisning kommer att ske och du som tar emot PRAO-elever har möjlighet att ta del av resultatet.
  • Företaget har till uppgift att visa på bredden av yrken som finns och ge eleverna en möjlighet att förstå dessa yrken i samband med skoluppgiften.
  • Eleverna behöver självklart också testa på arbetet men inte på det ”traditionella” sättet där eleverna endast följer samma handledare under hela veckan. Företaget behöver visa upp bredden i organisationen.
  • PRAO kan alla företag inom privata näringslivet erbjuda, skoluppgiften som eleverna tar med sig kommer att vara genomförbar på såväl små pizzerior som stora industrier.

Årskurs 8 (våren)

Prao i årskurs 8 inriktar sig på de kommunala arbetsplatserna. Prao 2019 har genomförts under våren med olika veckor för olika skolor.

Ungdomarna önskar var de vill göra sin prao, det är dock respektive skola som väljer var de ska vara. Cirka två veckor innan sin prao kommer ungdomen via e-post få besked om var de ska göra sin prao, vem handledaren är, arbetstider och var de ska äta lunch.

Under sin prao kommer ungdomarna prova på att arbeta i den verksamhet där de blivit placerade. Ungdomarna har också med sig skoluppgifter som främst är kopplat till ämnena svenska och samhällsorienterande ämnen, som de arbetar med innan och efter sin prao.

PRAO är ett av stegen in på arbetsmarknaden

I Gislaveds kommun pågår ett aktivt arbete med att få en ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet. Läs mer om skola-arbetsliv - SKAL.

Prao är en del av SKAL och ungdomarna kommer bland annat via prao få en arbetlivsreferens som de kan använda sig av vid sökning av framtida arbeten, exempelvis sommarjobb i såväl privat som offentlig verksamhet.

I Gislaveds kommun finns en ferieverksamhet för ungdomar och prao kopplas samman med denna.

Tanken är att ungdomarna genom sin prao kommer att få en första insikt i hur det är att arbeta. Med sin prao-erfarenhet kan ungdomarna söka sig vidare till feriepraktik där de får betald praktik under sommaren. 

Skola-arbetsliv i Gislaveds kommuns grundskolor: 

Sidan uppdaterades senast: 2019-05-13