Studie- och yrkesvägledning

När eleverna funderar över och vill diskutera sina framtida studie- och yrkesval, finns studie- och yrkesvägledaren där för att ge vägledning till dem som studerar i någon skolform i Gislaveds kommun.

Studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen har även ansvar att ge övriga vuxna kommuninvånare vägledning.

Målsättningen med vägledningen är:

  • att ge individen ett bättre beslutsunderlag för sitt val
  • att ge individen en ökad självinsikt
  • att ge individen ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära

Gislaveds kommun har tagit fram en arbetsplan för studie- och yrkesvägledning som sträcker sig från förskolan till vuxenutbildningen. Arbetsplanen reglerar hur och vad förskolan/skolan ska göra för att rusta våra barn och elever inför framtiden. Arbetsplanen finns att ladda hem i sin helhet under rubriken "Ladda hem".

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-16