Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande, men vad som uppfattas som störande kan vara olika. Det kan vara buller från restauranger, industrier, fläktar och trafik.

Vanliga källor till buller är trafiken, industrier, fläktar eller transporter. Men buller kan också uppstå inne i ett hus, till exempel från grannar, tvättstuga eller ventilation.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man oftast från gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren är de som får utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt. Om en bullermätning behöver göras sker det alltid med stängda fönster och dörrar.

Så mycket får det låta

Höga ljudnivåer kan ge hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt med koncentrationssvårigheter eller störd sömn. Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara i till exempel bostäder, vård- och undervisningslokaler och konserter.

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för fler branscher, bland annat buller från byggarbetsplatser, trafik, skjutbanor och motorbanor. Du hittar riktvärden på Naturvårdsverkets webbplats eller på Trafikverkets webbplats

Buller från trafik

Om du upplever att du blir störd av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta den som är ansvarig för vägen.

Det är Tekniska avdelningen som ansvarar för vägarna i kommunens tätort, det vill säga de onumrerade vägarna med namn.
Trafikverket ansvarar för de statliga numrerade vägarna (exempelvis 26:an eller 27:an).

Åtgärder för buller i trafik

Genom att bygga plank eller bullervallar kan man minska ljudnivån.
Buller från trafik kan också komma från järnvägen där Trafikverket oftast är ansvarig för vägen.

Om du är verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare ska visa att riktvärden för buller inte överskrids. Miljöenheten kan vid misstanke om störning ställa krav på att bullermätningar eller bullerberäkningar ska göras. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan behöva göra vissa åtgärder, till exempel utföra bullermätningar.

För restauranger, industrier och trafik finns riktvärden för buller.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.