Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar eller syns. Radon är skadlig för din hälsa och det enda sättet att upptäcka gasen är att mäta med radonmätare.

Radon finns i marken, luften och vattnet.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset.
  • Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon.
  • Blåbetong i byggnadsmaterialet. Blåbetong användes från 1929 till slutet av 1970-talet.

På folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om radonets hälsoeffekter.

Så mäter du radon i din bostad

Du mäter radonhalten i din bostad med spårfilm, i så kallade radondosor, som du placerar i bostaden under vinterhalvåret under två till tre månader.

Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 becquerel per kubikmeter.

På Boverket kan du läsa mer om hur en mätning går till.

I Swedacs ackrediteringsregister (Swedac) kan du hitta ackrediterade labb som du kan vända dig till för att beställa radonmätning.

Ansvar och åtgärder

Alla fastighetsägare har ansvaret att mäta radonhalten i sitt hus. Hyr man dessutom ut bostäder till andra människor, är man som hyresvärd skyldig att göra en radonmätning för att förhindra att hyresgästerna utsätts för risk för olägenhet för människors hälsa. I de fall halten överstiger 200 Bq/m³ ska åtgärder för att minska radonhalten utföras.

Radonhalten i inomhusluft bör mätas i både gamla och nybyggda hus. I hus som renoverats eller byggts om kan en ny mätning behöva göras, speciellt om förändringar som påverkar luftflödet i byggnaden i större omfattning har gjorts. En sådan förändring är till exempel en ombyggnation där ventilation och/eller rördragningar in respektive ut från huset ändras, eller ett byte av värmesystem. Rekommendationen är att en radonmätning ska genomföras vart tionde år.

Vid försäljning

Vid försäljning av ett bostadshus kommer ofta frågan om radon upp. Det är därför bra att ha gjort en radonmätning i god tid innan man tänker sälja sitt hus.

Som köpare har man undersökningsplikt av ett hus man tänker köpa och för hög radonhalt i ett hus betraktas inte som ett dolt fel, utan det är köparens ansvar att ta reda på om huset kan ha för hög radonhalt före köpet.

Om du bor i hyresrätt

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ta reda på om de mätt radonhalten i fastigheten.

Det går alltid att sänka radonhalten i en byggnad. Vilka åtgärder som ska göras beror på varifrån radonet kommer. Är det byggnadsmaterialet som orsakar förhöjda radonhalter krävs det att ventilationen förstärks. Är det mark- eller fyllnadsmaterial som är radonkällan är det olika tekniska åtgärder för att hindra radon att tränga in i byggnaden som behövs. Har du en egen brunn och radonet kommer från dricksvattnet behöver en särskild radonavskiljare installeras.

På boverket kan du läsa mer om hur du tar bort radonet och ansöka om rotavdrag för radon-sanering.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Besök och telefon

Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

11.30-12.30

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.