Automatiskt brandlarm

Automatiskt brandlarm är när larmet går direkt från objektet till S.O.S. och sedan till räddningstjänsten. Syftet med denna typ av larm är att få en tidig upptäckt. Skadeutvecklingen kan då brytas i ett tidigt skede då en insats kan påbörjas snabbt. Detta gör att vi får större möjlighet att minimera skador för människor, egendom och miljö.

Automatlarmsavtal

Företag som skaffar ett automatiskt brandlarm tecknar ett avtal med räddningstjänsten, ett automatlarmsavtal.
Automatlarmsavtal innebär att kunden vet vad räddningstjänsten gör och vad räddningstjänsten förväntar sig av kunden, för att samarbetet skall fungera på bästa sätt.

Objektskort

Objektskort är ett beslutsunderlag som räddningsledaren fattar sina beslut utifrån, i detta kort skriver man om viktig information kring företaget/organisationen eller föreningen. Informationen i dessa kort kan vara om ägaren till fastigheten innehar brandfarlig vara eller om det är särskild viktig information/dokument som ska räddas vid en brand m.m. Detta är kort man skapar när man tecknar ett automatlarmsavtal mellan kund och räddningstjänst. I högerspalten hittar ni demo-objektskort, hur ni fyller i objektskortet samt en länk där ni skapar/uppdaterar ett objektskort.


Sidan uppdaterades senast: