Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Branddamm

En brandamm är en vattensamling som använts för att tillhandahålla tillräckligt mycket släckvatten vid brand. I takt med att räddningstjänsten har fått bättre fordon har behovet av branddammar minskat.

Åtgärder vid branddammar

Skaderisken vid många av branddammarna är i dagsläget stor. Därför måste kommunen ta ansvar för säkerheten kring dammarna. Om räddningstjänsten inte längre har något behov av en damm, är ofta det bästa sättet att undanröja säkerhetsrisken att fylla igen dammen.

För att fylla igen en branddamm krävs minst en samrådsanmälan enligt 12:6 miljöbalken och i vissa fall tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Om dammen ligger i jordbruksmark eller av annan anledning omfattas av biotopskydd krävs dessutom dispens från biotopskyddet.

Fastighetsägare som har en branddamm på sin fastighet kan få överta ägandet och ansvaret för dammen. I dessa fall tecknas avtal om överlåtelse utifrån en antagen avtalsmall. Fastighetsägaren väljer då själv om hen vill ta ansvar för dammen genom skötsel eller igenfyllnad. Om dammen ska fyllas igen hjälper tekniska kontoret till med anmälan/ansökan till länsstyrelsen.

Kommunens proriteringsordning för åtgärder

  1. I första hand ska ansvaret för branddammar överlåtas till fastighetsägaren.
  2. I andra hand ska branddammen fyllas igen i tekniska kontorets regi.
  3. I tredje hand ska branddammen skötas genom rensning och inhägnad.

Har du en branddamm på din fastighet?

Om du har en branddamm på din fastighet som oroar dig är du välkommen att kontakta kommunen. Ange då fastighetsbeteckning, dammens placering samt dina kontaktuppgifter.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidanKontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.