Branddamm

En branddamm är en vattensamling som använts för att tillhandahålla tillräckligt mycket släckvatten vid brand. I takt med att räddningstjänsten har fått bättre fordon har behovet av branddammar minskat.

Skylt med texten vattentag

Åtgärder vid branddammar

Skaderisken vid många av branddammarna är i dagsläget stor. Därför måste kommunen ta ansvar för säkerheten kring dammarna. Om räddningstjänsten inte längre har något behov av en damm, är ofta det bästa sättet att undanröja säkerhetsrisken att fylla igen dammen.

För att fylla igen en branddamm krävs minst en samrådsanmälan enligt 12:6 miljöbalken och i vissa fall tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. Om dammen ligger i jordbruksmark eller av annan anledning omfattas av biotopskydd krävs dessutom dispens från biotopskyddet.

Fastighetsägare som har en branddamm på sin fastighet kan få överta ägandet och ansvaret för dammen. I dessa fall tecknas avtal om överlåtelse utifrån en antagen avtalsmall. Fastighetsägaren väljer då själv om hen vill ta ansvar för dammen genom skötsel eller igenfyllnad. Om dammen ska fyllas igen hjälper tekniska kontoret till med anmälan/ansökan till länsstyrelsen.

Kommunens proriteringsordning för åtgärder

  1. I första hand ska ansvaret för branddammar överlåtas till fastighetsägaren.
  2. I andra hand ska branddammen fyllas igen i tekniska kontorets regi.
  3. I tredje hand ska branddammen skötas genom rensning och inhägnad.

Har du en branddamm på din fastighet?

Om du har en branddamm på din fastighet som oroar dig är du välkommen att kontakta kommunen. Ange då fastighetsbeteckning, dammens placering samt dina kontaktuppgifter.

Sidan uppdaterades senast: